ANBI

Culturele ANBI

Stichting Cantate op de Brink te Hilversum heeft de status van een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Gift

Dat betekent dat uw gift, ook via Vrienden Cantate op de Brink, voor 125% aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Dat scheelt aanmerkelijk.
Voor een gift van 100 euro bijvoorbeeld betaalt u uiteindelijk zelf slechts 35 tot 57 euro, afhankelijk van uw belastingtarief.

Periodieke gift, nog gunstiger voorwaarden

U kunt ook een overeenkomst tekenen voor een periodieke gift (minimaal 5 jaar). Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt geen drempel voor periodieke giften. Zie de formulieren [ 1 ] en [ 2 ] op de website van de Belastingdienst, of neem contact op met onze penningmeester, Marianne Berger info@cantateopdebrink.nl.
Voor uw gemak vindt u hier een officieel formulier Overeenkomst Periodieke gift in geld met de gegevens van de Stichting Cantate op de Brink vooringevuld.

U kunt uw gift en/of bijdrage aan Vrienden Cantate op de Brink storten op:
NL 97 INGB 0004467937 t.n.v. Stichting Cantate op de Brink te Hilversum.

RSIN

Het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van Stichting Cantate op de Brink te Hilversum is: 819383508

Op grond van de richtlijnen en wetgeving inzake ANBI kunt u hieronder de volgende openbare informatie van stichting Cantate op de Brink raadplegen:

Afgelopen jaren: