Koren

Kamerkoor Capricciata

Kamerkoor Capricciata is in januari 1992 opgericht door Muziekschool Gooi Noord in Bussum en stond onder leiding van Gerard van Amstel. In september 1995 werd de Muziekschool opgeheven en ging het koor zelfstandig verder. Na Paul Delcour, George Bretz, Rob Meijer en Henk van Zonneveld is de muzikale leiding per 1 september 2016 in handen van Robert van der Vinne. Het koor bestaat uit ca. 22 leden.

Kamerkoor ’Akkoord’

Kamerkoor ’Akkoord’ uit Hilversum is ontstaan in 2003 op initiatief van een groep enthousiaste zangers en zangeressen die met elkaar wilde gaan musiceren onder leiding van Cees van der Poel. Doel is met een twintigtal zangers die geen problemen hebben met muziek lezen een grote variatie aan composities in te studeren en ten gehore te brengen. In de sfeervolle ambiance van Het Kerkje aan de Dijk in Kortenhoef gaf het koor haar eerste concert. Sindsdien verzorgt Akkoord ieder jaar een concert in of in de buurt van Hilversum. Akkoord werkt regelmatig mee aan de Cantate op de Brink in de Grote Kerk in Hilversum. Desgevraagd incidenteel ook aan andere muzikale gebeurtenissen.

Bach Cantorij Baarn

De Bach Cantorij Baarn (sinds 1970) is een gezelschap van amateurs en (semi-)professionele musici met één overzichtelijk doel: de kerkmuziek van Bach regelmatig te laten klinken in de setting waarvoor ze bedoeld is: in de kerk. Daartoe organiseert de cantorij elk jaar vijf cantatediensten op wisselende locaties in Baarn op zondagavonden en twee vespers met toelichting op de late zaterdagmiddag, waarin naast een Bachcantate ook enkele andere werken ten gehore worden gebracht. Huidige dirigenten zijn Anthony Scheffer en Boudewijn Jansen.

Capella Amersfoort

Capella Amersfoort richt zich op muziek uit verschillende stijlperioden van de muziekgeschiedenis. Het a-capellarepertoire neemt daarbij een belangrijke plaats in. De muziek en de teksten getuigen vaak van het christelijk geloof. De koorleden voelen zich hiermee verwant. De afgelopen jaren was het koor te horen in de Matthäus-Passion en de Hohe Messe van J.S. Bach, in a-capellawerken van Purcell, Schütz, Sweelinck en de 20e-eeuwse componisten Pärt, Poulenc, Duruflé, Martin, Messiaen e.a. Regelmatig is het koor ook te horen in evensongs en vespers.

Dudok kamerkoor

Het Dudok kamerkoor werd in 1999 door dirigent Johan Rooze en een aantal enthousiaste zangers en instrumentalisten opgericht. Het ensemble bestaat uit een kerngroep van 40 zangers. Een belangrijke, jaarlijks terugkerende activiteit is de uitvoering van Bach’s Matthäus Passion in de Lijdenstijd. Daarbij werd en wordt samengewerkt met het Omroep Jongenskoor, het Haags Matrozenkoor en het Rotterdams Jongenskoor. In de afgelopen jaren werden uitvoeringen gegeven van het Weihnachts Oratorium van Bach, het Requiem en de c-moll Messe van Mozart, de Nelson Messe van Haydn, Ein Deutsches Requiem van Brahms, de Vespers van Rachmaninov, het Requiem van Fauré en daarnaast verschillende kleinere werken van eerdergenoemde componisten. Het DUDOK ensemble is een initiatief van de stichting DUDOK concerten.

Leden van het Groot Omroep Koor

Het Groot Omroepkoor, opgericht kort na de Tweede Wereldoorlog, is het enige koor in Nederland dat het grote koor-symfonische repertoire op professionele wijze uitvoert. Het koor is nauw verbonden met de Nederlandse Publieke Omroep. Het merendeel van de concerten vindt plaats in de omroepseries NTR ZaterdagMatinee, AVROTROS Vrijdagconcert en Het Zondagochtend Concert.

Matinencantorij

De MATINENCANTORIJ werd door Wim Kloppenburg opgericht in 1963 ten behoeve van de Matinen, de liturgische proefparochie in de Thomaskerk te Amsterdam-zuid. Na het beëindigen van de Matine-diensten is de cantorij blijven bestaan als vaste ‘bespeler’ van de Cantatediensten in de Kruiskerk te Amstelveen. Verder geeft het koor regelmatig concerten en verleent het medewerking aan verschillende kerkdiensten.


Koor van de Nederlandse Händelvereniging

De Nederlandse Händelvereniging (NHV) voert vanaf haar oprichting jaarlijks de ‘Messiah’ van Händel uit, zowel in de Grote Kerk te Naarden als ook in het Concertgebouw te Amsterdam. Oorspronkelijk stelde de NHV zich vooral ten doel bekendheid te geven aan de minder bekende werken van Händel en zijn tijdgenoten. Vanaf 1971 wordt tevens koormuziek van latere en eigentijdse componisten ten gehore gebracht: Passionen en Hohe Messe van Bach, het Requiem van Mozart, Brahms en Verdi en Die Jahreszeiten en Die Schöpfung van Haydn op het repertoire staan.

Vocaal Theologen Ensemble

Theologie en kerkmuziek komen samen bij het Vocaal Theologen Ensemble (VTE). Het VTE laat theologen van verschillende faculteiten kennismaken met de vocale kerkmuziek. Op die manier levert het VTE een bijdrage aan de vorming van hun spiritualiteit. Sinds 2008 is het VTE powered by PTHU en staat onder professionale leiding van Hanna Rijken, musicus en theoloog, en werkt als aio liturgiewetenschappen aan de PThU. Ze studeerde koordirectie, kerkmuziek en fluit aan het Conservatorium van Amsterdam. Koordirectie studeerde ze bij Jos Vermunt, Jos van Veldhoven en Louis Buskens.

VU kamerkoor Amsterdam

Het VU-Kamerkoor is een halve eeuw jong en telt ruim 30 ambitieuze koorzangers. Zowel jeugdig enthousiasme als wijze ervaring maken deel uit van de magische mix. Deze variëteit zet zich door in de programmakeuze, waarin ruimte is voor stokoude en nagelnieuwe muziek, begeleid of a capella.