Online donatie

Online donatie

Donatie

In deze coronatijd waarin we noodgedwongen minder bezoekers kunnen toelaten kunnen we uw 'steuntje in de rug' in de vorm van een donatie goed gebruiken.
Stichting Cantate op de Brink heeft de status van een culturele ANBI, dit betekent dat uw gift/donatie aan onze stichting aftrekbaar is van de belasting

ANBI-zoeker van de Belastingdienst

Waardeer onze cantate-uitvoeringen ook met een financiële bijdrage

Via uw bank
  • Klik op deze link , of
  • scan onderstaande QR-code (met de camera van uw smartphone of vanuit uw bank-app)

als u uw bijdrage direct vanaf uw rekening wil overmaken. U kunt zelf het voorgestelde bedrag aanpassen. (richtbedrag min. € 7,50 pp.)

Via overschrijving

U kunt uw donatie (richtbedrag min. € 7,50 pp.) ook overschrijven naar: NL 97 INGB 0004467937 t.n.v. Stichting Cantate op de Brink te Hilversum.