Cantatevespers in het 13e seizoen 2018-2019

  • 18 mei 2019: Christ unser Herr zum Jordan kam, BWV 7
  • 29 september 2018: Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben, BWV 102
  • 24 november 2018: Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140
  • 26 januari 2019: Herr, wie du willt, so schicks mit mir, BWV 73
  • 23 maart 2019: Deel I uit de Johannes Passion, BWV 245


18 mei 2019 - Christ unser Herr zum Jordan kam, BWV 7

Bach schreef deze cantate voor Johannistag 1724, een vaste feestdag (24 juni) in het kerkelijk jaar. Deze geboortedag van Johannes de Doper valt daarmee precies zes maanden vóór de dag waarop we de geboorte van Christus vieren (25 december).
In deze cantate behandelt Bach de belangrijkste gebeurtenis uit het leven van Johannes: het dopen van Christus. Hij doet dat aan de hand van het koraal Christ unser Herr zum Jordan kam, het dooplied dat Luther in 1541 schreef op een melodie van Johann Walter.
In deze koraalcantate klinkt het openingsdeel als koraalmotet met instrumentaal inleiding en intermezzi, Bach past een 'moderne' concertante stijl toe. Het orkest - met maar liefst twee(!) concertato-violen - roept zowel een levendig beeld van het doopwater in de Jordaan op (golvende motieven) als tegelijkertijd een beeld van het plechtig en statige naderen van Christus (gepunteerde ritmen van een Franse ouverture).
In de volgende recitatieven en aria's verwerkt Bach coupletten van het uit zeven strofen bestaande Lutherlied, waarin telkens motieven van de melodie van het koraal Christ unser Herr zum Jordan kam doorklinken.
Traditioneel sluit Bach deze cantate af met een slotkoraal.

slotkoraal (pdf) om meerstemmiog mee te kunnen zingen.
Locatie en aanvang.

Solisten

Eske Tibben

De Nederlandse alt/mezzosopraan Eske Tibben studeerde aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen bij Hanneke de Wit, Marion van den Akker en Marcel Boone. Zij zong verscheidene cantates, de Hohe Messe en het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach, de Messiah van G.F. Händel, het Requiem van W. A. Mozart, de Paulus van F. Mendelssohn, de Petit messe solennelle van G. Rossini en vele andere werken. Als ensemblezangeres is zij verbonden aan Consensus Vocalis (o.l.v. Klaas Stok) en Bachkoor Holland (o.l.v. Gijs Leenaars).

Falco van Loon

Tenor Falco van Loon (1976) studeerde vanaf 2001 aan de conservatoria van Enschede en Arnhem. Daar ontwikkelde hij zich in klassieke solozang en ensemblezang onder toezicht van Annette Kleine, Harry van Berne en Lodewijk Meeuwsen. Daarna studeerde hij nog een jaar aan de Messiaen Academie en later volgde hij lessen bij Meinard Kraak en Frans Fiselier en volgde diverse masterclasses. Falco is in korte tijd uitgegroeid tot een veelgevraagd solist. Naast het Weihnachtsoratorium en vele andere cantates van J.S. Bach oogstte hij veel succes met de rol van Evangelist in de verscheidene passies. Naast het repertoire van J.S. Bach zong Falco in diverse grote oratorium- en concertwerken. Met regelmaat zingt Falco zowel solo als in koorverband bij verschillende professionele ensembles zoals het Groot Omroepkoor en het Nederlands Kamerkoor.

Jasper Schweppe

In Zwolle begon Jasper (1969) aan het Conservatorium met zijn studie Uitvoerend Musicus. Aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag behaalde hij zijn diploma. Jasper heeft ervaring met veel verschillende muziekstijlen zoals Gregoriaans, vroege barok en barok. Een speciale interesse heeft hij voor de componisten Claudio Monteverdi en Constantijn Huygens. Hij heeft in diverse operaproducties gezongen. Met het Orkest van de 18e eeuw zong hij mee in de internationale productie Les Indes Galantes van Rameau. Bij het Musicora in Parijs won Jasper de eerste prijs. Dit is een concours voor het Franse Lied uit de Twintigste Eeuw. Jasper zingt in veel belangrijk professionele koren in Nederland. Sinds 2005 is Jasper kernlid van het Nederlands Kamerkoor. Daarnaast is hij werkzaam als artistiek coördinator van het Nederlands Kamerkoor.

Dirigent

Cees van der Poel

Cees van der Poel studeerde orgel bij Albert de Klerk in Haarlem en bij Hans van Nieuwkoop aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam. Daarnaast rondde hij in Amsterdam een studie kerkmuziek af en aan het Maastrichts Conservatorium een hoofdvakstudie piano bij Frédéric Meinders en Joop Celis. Van der Poel is werkzaam als uitvoerend musicus, docent en koordirigent. Hij werkt als zelfstandig adviseur op orgelbouwgebied en is als zodanig verbonden aan de grote rooms-katholieke en protestantse kerkelijke koepels. In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed begeleidt hij restauraties van monumentale orgels.

Koor

Kamerkoor ’Akkoord’

Kamerkoor ’Akkoord’ uit Hilversum is ontstaan in 2003 op initiatief van een groep enthousiaste zangers en zangeressen die met elkaar wilde gaan musiceren onder leiding van Cees van der Poel. Doel is met een twintigtal zangers die geen problemen hebben met muziek lezen een grote variatie aan composities in te studeren en ten gehore te brengen. In de sfeervolle ambiance van Het Kerkje aan de Dijk in Kortenhoef gaf het koor haar eerste concert. Sindsdien verzorgt Akkoord ieder jaar een concert in of in de buurt van Hilversum. Akkoord werkt regelmatig mee aan de Cantate op de Brink in de Grote Kerk in Hilversum. Desgevraagd incidenteel ook aan andere muzikale gebeurtenissen.

Inleiding

De inleiding wordt verzorgd door Charlotte van der Leest.

29 september 2018: Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben, BWV 102

Cantate BWV 102 is gecomponeerd voor de tiende zondag na Trinitatis, 25 augustus 1726. De evangelielezing voor deze zondag is het verhaal van Lucas 19 (41-48), waarin Jezus de verwoesting van Jeruzalem aankondigt en de geldwisselaars uit de tempel verdrijft.
In het cantatelibretto (waarschijnlijk van zijn broodheer, de graaf van Saksen-Meiningen) staat de oorzaak van de verwoesting centraal: het zondig gedrag van het volk Israël (eerste deel cantate) en hun ongeloof in Jezus als Gods zoon (tweede deel cantate). In het eerste deel horen we een vermaning, in het tweede deel een oproep tot boetvaardigheid.
Bach verwerkt later enkele delen van deze cantate in één van zijn zgn. Lutherse missen. Nog later voert zijn zoon Carl Philipp Emanuel deze cantate - aangepast - een paar maal uit in Hamburg.
Deze cantate verschijnt, samen met BWV 101 en BWV 103 als eerste in druk sinds een vorige editie van BWV 71 uit 1708/9. Locatie en aanvang.
Slotkoraal om mee te zingen.

Solisten

Margreet Rietveld

Sopraan Margreet Rietveld (1988) behaalde in 2011 haar bachelor-diploma klassiek zang aan het ArtEZ conservatorium in Zwolle, als studente van Lodewijk Meeuwsen en Riekje Bakker. Na haar conservatorium-opleiding studeerde ze bij Harry van Berne, momenteel wordt ze gecoacht door Frans Fiselier en Heleen Koele. Margreet was als soliste al te horen in vrijwel alle grote oratoria van Bach, Händel, Haydn, Brahms, Mozart, etc. Ze maakt deel uit van diverse professionele ensembles als Kamerkoor Ars Musica o.l.v. Patrick van der Linden, Cappella Amsterdam (Daniël Reuss) en Collegium Vocale Gent (Philippe Herreweghe). Als soliste nam Margreet deel aan masterclasses van Barbara Hannigan, Meribeth Dayme en Barbara Schlick.

Elsbeth Gerritsen

Mezzo-sopraan Elsbeth Gerritsen studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht waar zij in aanraking kwam met de historische uitvoeringspraktijk. Na haar doctoraal examen studeerde zij aan het Conservatorium van Amsterdam bij Margreet Honig en Jard van Nes. Inmiddels maakt Elsbeth Gerritsen als zangeres deel uit van de Nederlandse Bachvereniging, en is zij de alt in Quink, en maakt zij deel uit van het Nederlands Kamerkoor. Zij soleerde met gerenommeerde ensembles als Asko|Schönberg, Camerata Trajectina, Klangart Berlin, en VocaalLAB. Ook zingt zij veel oratoriumrepertoire en is zijn in opera te horen.

Edward Leach

Edward began his career as a singer in the choirs of Ipswich School, before taking up a choral scholarship at Jesus College, University of Cambridge. Having graduated with a first class degree in Musicology he embarked upon a career as a music tutor and teacher, before establishing himself as a freelance singer in London, singing with many choirs and ensembles. During this time Edward's professional experience ranged from Monteverdi Vespers to Stockhausen opera, and saw him perform in such varied venues as the Frari Church in Venice, a warehouse in Birmingham, and as far afield as Beijing. Edward now studies privately with Stephanie Doll.

Florian Just

Florian Just begon zijn zangopleiding als lid van het Dresdner Kreuzchor. Later studeerde hij aan het Conservatorium van Amsterdam en aan het Conservatoire de Metz in de Opera- en Liedklas van Udo Reinemann. Florian Just is een veelgevraagd solist in onder meer Bach’s Weihnachtsoratorium, de Matthäus- en Johannespassie, Mahlers orkestliederen en Carl Orff's Carmina Burana. Sinds enkele jaren is hij vaste gast bij Holland Opera. Daarnaast werkt hij internationaal op het gebied van modern muziektheater. Florian Just won verschillende prijzen op internationale concoursen.

Dirigent

Harry van Berne

Tenor Harry van Berne studeerde cello en solozang aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Erna Spoorenberg. Verdere studie werd gevolgd bij o.a. Margreet Honig in Amsterdam en Anthony Rolfe Johnson in London. Harry van Berne maakt deel uit van het Gesualdo Consort Amsterdam en het Quink Vocaal Ensemble. Ook geeft Harry cursussen, masterclasses en workshops over specifieke onderwerpen of stijlperiodes, zowel voor solozangers als voor ensembles. Als hoofdvakdocent solozang is Harry verbonden aan het ArtEZ conservatorium en tot medio 2014 als studieleider zang aan het Conservatorium van Amsterdam. De laatste jaren is Harry ook werkzaam als dirigent van koorprojecten.

Koor

Dudok kamerkoor

Het Dudok kamerkoor werd in 1999 door dirigent Johan Rooze en een aantal enthousiaste zangers en instrumentalisten opgericht. Het ensemble bestaat uit een kerngroep van 40 zangers. Een belangrijke, jaarlijks terugkerende activiteit is de uitvoering van Bach’s Matthäus Passion in de Lijdenstijd. Daarbij werd en wordt samengewerkt met het Omroep Jongenskoor, het Haags Matrozenkoor en het Rotterdams Jongenskoor. In de afgelopen jaren werden uitvoeringen gegeven van het Weihnachts Oratorium van Bach, het Requiem en de c-moll Messe van Mozart, de Nelson Messe van Haydn, Ein Deutsches Requiem van Brahms, de Vespers van Rachmaninov, het Requiem van Fauré en daarnaast verschillende kleinere werken van eerdergenoemde componisten. Het DUDOK ensemble is een initiatief van de stichting DUDOK concerten.

Inleiding

De inleiding wordt verzorgd door Heleen weimar.

24 november 2018 - Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140

De lezingen voor deze zondag zijn Mattheüs 25:1-13 ("midden in de nacht heeft er een kreet geklonken: ziedaar de bruidegom,- trekt uit, (hem) tegemoet!") en 1 Thessalonicenzen 5:1-11 (over waakzaam zijn voor de dag des Heren ("Want zelf weet ge precies dat de dag van de Heer,- als een dief in een nacht, zó zal zij komen.")).
De lezing uit evangelie van Matteüs bevat de parabel van de wijze en de dwaze maagden. De maagden missen het bruiloftsfeest omdat ze geen olie voor hun lampen gereed hadden toen de bruidegom arriveerde.
De cantate pakt het thema van de lezingen op aan de hand van het 16e-eeuws koraal "Wachet auf, ruft uns die Stimme", een lied - in 1599 geschreven door (predikant) Philipp Nicolai. Van dit koraal klinken drie strofen die aan het begin, het midden en het eind van de cantate zijn geplaatst. Het koor verzorgt alleen nog maar het openingsdeel en het slot.
Deze koralen verbinden de bruiloftsbeelden van de gelijkenis met die uit het oudtestamentische Hooglied. De liefdesliederen uit het Hooglied werden in Bachs tijd veel gelezen, waarbij ze werden opgevat als uitdrukking van de liefde tussen God en de mensen, in het bijzonder van Jezus en de individuele gelovige.
Jezus is de bruidegom, de gelovige is de bruid die door Hem op de jongste dag wordt opgehaald voor de bruiloft.
Hiermee is cantate BWV 140 een voorbeeld van een - in Bachs tijd - nieuw type van cantate waarbij meer ruimte gegeven wordt aan de persoonlijke verwerking: een opeenvolging van koraal, bijbeltekst, dichterlijke commentaren en een persoonlijk antwoord daarop met ruimte voor beschouwing, afweging en schildering van emoties.
Locatie en aanvang.

Solisten

Pauline de Lannoy sopraan, Aart Mateboer tenor, Mitchell Sandler bas.

Musici en dirigent

Musici uit het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van Luuk Tuinder

Groot Omroep KoorRadio Filharmonsich Orkest

Inleiding

De inleiding wordt verzorgd door Machteld van Woerden.

26 januari 2019 - Herr, wie du willt, so schicks mit mir, BWV 73

Bach componeerde deze korte cantate in Leipzig voor 24 januari 1724, de derde zondag na Driekoningen. De evangelielezing vertelt over de genezing van een melaatse en van het kind van een Romeinse legeroverste, die een onvoorwaardelijk vertrouwen stelden in Jezus (Matteüs 8, 1-13).
In de cantatetekst wordt de thematiek van genezing omgebogen naar een reflectie over de dood en onderwerping aan Gods wil, in de woorden van de melaatse: 'Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken'.
In de muzikale uitwerking neemt het getal drie een belangrijke plaats in; het duidelijkst verwoord in het slotkoraal, een lofzang op de Triniteit. De tekst is van Ludwig Hembold: het laatste couplet van zijn ‘Von Gott will ich nicht lassen’ uit 1563:

Das ist des Vaters Wille,
Der uns erschaffen hat;
Sein Sohn hat Guts die Fülle
Erworben und Genad;
Auch Gott der Heilge Geist
Im Glauben uns regieret,
Zum Reich des Himmels führet.
Ihm sei Lob Ehr und Preis!

partituur slotkoraal om mee te zingen!
Locatie en aanvang.

Solisten

Bepke Keersmaekers

Bepke werd geboren in Leuven, zij studeerde zang aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag bij Maria Acda. In juni 2016 studeerde Bepke af aan het conservatorium van Amsterdam bij Sasja Hunnego. In 2014 zong zij in Londen de rol van Lapák in Het Sluwe Vosje van L. Janacek door Co-Opera Co. Bij de Nederlandse Opera Academie vertolkte zij in januari 2015 de rol van Barbarina in Le Nozze di Figaro van W.A. Mozart. Verder zingt zij regelmatig oratoria in zowel België als Nederland, zoals o.a. de Hohe Messe, Johannes Passion, Matthaüs Passion en talrijke cantates van Bach, Händel`s Messiah, Carmina Burana van Orff, Fauré Requiem, Miserere mei van Allegri, De Profundis van Marcel Dupré en het Membra Jesu Nostri van Buxtehude. In oktober 2016 zong zij in België de Europese premiere van de Maitines para nuestra Senora de Guadalupe, recent ontdekte Mexicaanse Barokmuziek

Jeroen de Vaal

De zangcarrière van Jeroen de Vaal (1973) begon al vroeg. In de jaren tachtig van de vorige eeuw trad hij als kind veelvuldig op in de rol van jongenssopraan. De Vaal studeerde vervolgens zang aan het conservatorium in Utrecht en volgde masterclasses bij onder anderen Jard van Nes. Sinds zijn afstuderen werkt hij in diverse operahuizen en zingt hij als tenorsolist bij concerten met onder meer de Passionen, cantates, de Hohe Messe en het Weihnachtsoratorium van Bach en het oratorium ”Die Jahreszeiten” van Haydn. Ook geeft hij concerten met liedprogramma’s, samen met verschillende instrumentalisten. Hij reist voor zijn werk door heel Europa.

Jelle Draijer

Jelle Draijer studeerde aan het Amsterdams Conservatorium bij Erna Spoorenberg en Ruud van der Meer. In 1977 werd hij lid van het Nederlands Kamerkoor en werkte hij vervolgens met dirigenten als Frans Brüggen, Gustav Leonhardt, Ton Koopman, Reinbert de Leeuw, Jos van Immerseel, René Jacobs, Uwe Gronostay en met verschillende instrumentale en vocale ensembles waaronder Il Fondamento, het Combattimento Consort, Tragicomedia, Die Musikalische Companey, Gesualdo Consort en het Apollo Ensemble. Op talloze CD's is Jelle Draijer als solist te beluisteren

Dirigent

Boudewijn Jansen

Boudewijn Jansen is een dirigent met een breed repertoire met focus op opera en oratorium. Na zijn studie piano en orkestdirectie, aangevuld met koordirectie, cello, orgel en zang, werkte hij onder meer bij de Nederlandse Reisopera en de Stichting Kameropera Nederland. Sinds 1994 is Boudewijn Jansen verbonden aan de muzikale staf van De Nationale Opera. Verder verzorgde hij verschillende malen de instudering van het Koor van De Nationale Opera. In 2013 dirigeerde hij het Nederlands Blazersensemble en het Koor bij de kroning van koning Willem-Alexander. Hij is sinds 2003 artistiek leider van het befaamde Toonkunstkoor Amsterdam, welke veelal optreedt met het Concertgebouw Kamerorkest. Daarnaast dirigeerde hij vele vooraanstaande koren, zoals het Nederlands Kamerkoor, het Nederlands Concertkoor en het VU-Kamerkoor. Hij was te gast bij nagenoeg alle Nederlandse orkesten. Hij doceert en coacht dirigenten, repetitoren en zangers.

Koor

Bach Cantorij Baarn

De Bach Cantorij Baarn (sinds 1970) is een gezelschap van amateurs en (semi-)professionele musici met één overzichtelijk doel: de kerkmuziek van Bach regelmatig te laten klinken in de setting waarvoor ze bedoeld is: in de kerk. Daartoe organiseert de cantorij elk jaar vijf cantatediensten op wisselende locaties in Baarn op zondagavonden en twee vespers met toelichting op de late zaterdagmiddag, waarin naast een Bachcantate ook enkele andere werken ten gehore worden gebracht. Huidige dirigenten zijn Anthony Scheffer en Boudewijn Jansen.

Inleiding

De inleiding wordt verzorgd door Christiaan Boers.

23 maart 2019 - Deel I uit de Johannes Passion, BWV 245

Bach schreef de Johannes-Passion in 1724 in drie maanden tijd. Op 7 april van dat jaar, Goede Vrijdag, werd de Johannes-Passion voor het eerst uitgevoerd in de Nicolaïkirche in Leipzig. Bach bleef wijzigingen aan de Johannes-Passion aanbrengen, in 1725 al verving hij het openingskoor door een ingetogen koraalbewerking, waarschijnlijk omdat er kritiek op de (te uitbundige) muziek was gekomen. Tegenwoordig zijn vier verschillende versies (naast die uit 1724 en 1725 is er ook een versie uit 1728 en 1749) van deze passion bekend.
De Johannes-Passion wordt vaak vergeleken met de Matthäus-Passion, die Bach enkele jaren later zou schrijven. In vergelijking met de Matthäus-Passion, is de Johannes-Passion ingetogener. Voor de Matthäus-Passion zijn twee orkesten en twee koren nodig: bij de Johannes-Passion volstaat één orkest en koor.
Bach volgt vrijwel letterlijk de teksten van het evangelie volgens Johannes in Luthers vertaling (hoofdstukken 18 en 19). Het Johannesevangelie is verhalender en dynamischer dan de andere evangeliën; Bach heeft dit meesterlijk tot uiting gebracht in de Johannes-Passion.
De Johannes-Passion kent in Nederland niet zo'n grote en levendige traditie als de Matthäus-Passion, maar wordt evenwel elk jaar meerdere keren uitgevoerd.
Locatie en aanvang.

Solisten

Marjon Strijk

Sopraan Marjon Strijk Strijk studeerde solozang bij Jeanne Companjen en Eugenie Dietewig, zij wordt momenteel ge-coached door Elena Vink. Masterclasses volgde zij o.a. bij Michael Chance en Ulrich Eisenlohr. Marjon werkte met vele dirigenten o.a.: Jos van Veldhoven, Peter Dijkstra, Harry van der Kamp, Klaas Stok en Stephan MacLeod. Daarnaast is Marjon vast verbonden aan het (solisten)ensemble van de Nederlandse Bachvereniging o.l.v. Jos van Veldhoven. Vanaf september 2006 is Marjon als freelancer verbonden aan het Nederlands Kamerkoor.

Elsbeth Gerritsen

Mezzo-sopraan Elsbeth Gerritsen studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht waar zij in aanraking kwam met de historische uitvoeringspraktijk. Na haar doctoraal examen studeerde zij aan het Conservatorium van Amsterdam bij Margreet Honig en Jard van Nes. Inmiddels maakt Elsbeth Gerritsen als zangeres deel uit van de Nederlandse Bachvereniging, en is zij de alt in Quink, en maakt zij deel uit van het Nederlands Kamerkoor. Zij soleerde met gerenommeerde ensembles als Asko|Schönberg, Camerata Trajectina, Klangart Berlin, en VocaalLAB. Ook zingt zij veel oratoriumrepertoire en is zijn in opera te horen.

Steven van Gils

Tenor Steven van Gils studeerde aan het conservatorium van Rotterdam. Na enkele jaren les te hebben gehad bij Frans Huijts studeerde hij daar af bij Roberta Alexander. Verder onderricht en masterclasses volgde hij bij onder andere Carolyn Watkinson, Jard van Nes, Maarten Koningsberger, Nico van der Meel, Sheila Barnes, Roger Braun, Kelvin Grout, Meinard Kraak, Roger Vignoles, Malcolm Martineau en Adrian Thompson. Als solist in oratoria is hij als Bach-vertolker te horen geweest als de Evangelist in de Matthäus Passion, in de Johannes Passion, in de gereconstrueerde Markus Passion (Bach/Koopman) en in de door Jan Rot hertaalde Mattheus Passie. Ook zong hij de aria's in de Matthäus Passion, in de alternatieve Johannes Passion, in het Weihnachts Oratorium en in de Hohe Messe.

Daniël Hermán Mostert

Daniël Hermán Mostert studeerde klassieke zang aan het ArtEZ-conservatorium (NL) bij o.a. Harry van Berne (Master-examen: 2010). Masterclasses volgde hij bij o.a. Meinard Kraak, Barbara Schlick, Carolyn Watkinson en David Wilson-Johnson, veelal in de liedklas van Marien van Nieukerken. Daniël werkt sinds 2010 part-time bij het Groot Omroepkoor in Hilversum, maar zingt ook met enige regelmaat bij het Nederlands Kamerkoor. Daarnaast is hij zeer actief als solist in o.a. oratoria, passies en cantates van Bach, Händel, Mozart, Rossini, Fauré, Duruflé en Dvorak. Op operagebied vertolkte hij o.a. de rol van Pangloss en Martin in ‘Candide’ van Bernstein (in een RAP-productie van de Nationale Reisopera), de rol van Gil in ‘Il Segreto di Susanna’, van Wolf-Ferrari en de rol van Adonis in ‘Venus and Adonis’, van John Blow.

Dirigent

Harry van Berne

Tenor Harry van Berne studeerde cello en solozang aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Erna Spoorenberg. Verdere studie werd gevolgd bij o.a. Margreet Honig in Amsterdam en Anthony Rolfe Johnson in London. Harry van Berne maakt deel uit van het Gesualdo Consort Amsterdam en het Quink Vocaal Ensemble. Ook geeft Harry cursussen, masterclasses en workshops over specifieke onderwerpen of stijlperiodes, zowel voor solozangers als voor ensembles. Als hoofdvakdocent solozang is Harry verbonden aan het ArtEZ conservatorium en tot medio 2014 als studieleider zang aan het Conservatorium van Amsterdam. De laatste jaren is Harry ook werkzaam als dirigent van koorprojecten.

Koor

Klein koor uit de Nederlandse Händelvereniging