ANBI

Culturele ANBI

Stichting Cantate op de Brink te Hilversum heeft de status van een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dat betekent dat uw gift, ook via Vrienden Cantate op de Brink, voor 125% aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Dat scheelt aanmerkelijk. Voor een gift van 100 euro bijvoorbeeld betaalt u uiteindelijk zelf slechts 35 tot 57 euro, afhankelijk van uw belastingtarief.

U kunt uw gift en/of bijdrage aan Vrienden Cantate op de Brink storten op:
NL 97 INGB 0004467937 t.n.v. Stichting Cantate op de Brink te Hilversum.

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer

Het RSIN van Stichting Cantate op de Brink te Hilversum is: 819383508

Op grond van de richtlijnen en wetgeving inzake ANBI kunt u hieronder de volgende openbare informatie van stichting Cantate op de Brink raadplegen:

Afgelopen jaren: