Online donatie

Online donatie

Donatie

Stichting Cantate op de Brink heeft de status van een culturele ANBI, dit betekent dat uw gift/donatie aan onze stichting aftrekbaar is van de belasting

ANBI-zoeker van de Belastingdienst

Waardeer onze cantate-uitvoeringen ook met een financiële bijdrage

Via overschrijving

U kunt uw donatie (richtbedrag min. € 7,50 pp.) overschrijven naar: NL 97 INGB 0004467937 t.n.v. Stichting Cantate op de Brink te Hilversum.