Home

Een 'solocantate' voor bas voor de negentiende zondag na Trinitatis.
De tekst is beeldend en beschrijft de levensreis als het dragen van een kruis en een vaartocht over woest water.

Deze cantatevesper is vanwege het sterk beperkte aantal toegangsplaatsen alleen voor de Vrienden van Cantate op de Brink toegankelijk.

Lees meer...

De titel van de cantate van vandaag 'Ich bin ein guter Hirt' roept het idyllische beeld op van de herder met de staf in de hand en zijn schapen in grazige weiden.
Bij Bach niets van dat al, daar is de herder beeld voor de de leider, de koning, de vorst.
Bij Bach ziet de herder om naar zijn schapen, zal hij de verlorengelopenen redden; als de nood aan de man komt, dan zet Hij zijn leven op het spel om ervoor te zorgen dat iedereen voor wie hij verantwoordelijkheid draagt, gered wordt.

Er is voor deze cantatevesper een beperkt aantal toegangsplaatsen bechikbaar.

Lees meer...

De cantates voor seizoen 2020 - 2021 zijn bekend!
Alles natuurlijk onder voorbehoud van eventuele beperkende maatregelen.

Lees meer...

Een korte muzikale verrassing in coronatijd

Zaterdag 16 mei 2020, kunt u als bezoeker van Cantate op de Brink vanwege de maatregelen als gevolg van het coronavirus nog niet live aanwezig zijn in de Grote Kerk op de Kerkbrink. In plaats daarvan biedt Cantate op de Brink een online-impressie van de cantate Wer nun den lieben Gott lässt walten (BWV 93) van J.S. Bach, de cantate die voor deze zaterdag op het programma stond.
In onderstaande video vertelt dirigent Cees van der Poel over wat deze cantate zo mooi maakt. Enkele leden van zijn kamerkoor Akkoord zingen het vierstemmige slotkoraal.

Voorafgaand biedt Heleen Weimar, bestuurslid van Cantate op de Brink, een vooruitblik op het nieuwe seizoen. Zij kondigt ook een 'inhaalprogramma' aan.

Zo kunt u op afstand toch dichter bij Bach komen en zich verheugen op het seizoen 2020-2021

Collecte en giften nu ook digitaal!

Bij de collecte aan de uitgang na afloop van de cantate bieden wij met ingang van het seizoen 2018-2019 ook de mogelijkheid om uw financiële bijdrage door middel van uw smartphone te doen! Heel handig als u geen contant geld bij de hand heeft. Bovendien zijn uw giften dan belastingaftrekbaar.

Meer informatie over de voordelen van deze manier van geven is te vinden via www.givtapp.net. U kunt hier ook de speciale app downloaden die u hiervoor nodig hebt.
Zie voor meer informatie hier.