Home

Bach componeerde cantate 'Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben', BWV 109 in Leipzig voor de 21e zondag na Trinitatis en voerde het voor het eerst uit op 17 oktober 1723.
De tekst van de cantate - van Christian Friedrich Henrici, ook bekend als Picander - is gebaseerd op het evangelie van Johannes 4:46-54, waarin Jezus de zieke zoon van een hoveling uit Kafarnaüm geneest.

Lees meer...

Bach componeerde 'Bereitet die Wege, bereitet die Bahn', BWV 132 in Weimar voor de 4e zondag van Advent en voerde hem voor het eerst uit op 22 december 1715.
De cantate is gebaseerd op de tekst van de profeet Jesaja, die de komst van een Messias voorspelt. De tekst is een oproep tot voorbereiding op de komst van de Messias, die de zonden van de wereld zal vergeven en vrede zal brengen.

Lees meer...

Voor het komend seizoen zijn de volgende data gepland:

Hou deze site in de gaten voor de laatste informatie!

Steun Stichting Cantate op de Brink met uw donatie!

Lees meer...